همانطور که پیشتر در مطالبی از جمله «دیوید کمرون و شفافیت در دولت انگلستان» توضیح داده شد، دولت انگلستان برنامه‌ای جدی و پرسرعت را برای ترویج شفافیت در سطوح مختلف خود برنامه‌ریزی نمود. در ادامه، گزارشی از جدیدترین اسناد شفافیت این کشور در رابطه با «شفافیت در دولت‌های محلی» تقدیم می‌گردد. 

حوزه شفافیت دولت محلی Local Government Scope
موضوع قانون، سند Law, Document Subject
جغرافیا انگلستان United Kingdom Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان انگلیسی English Language
منتشر کننده دولت انگلستان UK Government Publisher

حسب این دستورالعمل، دولت‌های محلی موظف هستند که موارد زیر را با تفصیل و با مطابق دستورالعمل‌هایی که در ادامه ذکر می‌گردد، بصورت عمومی ارائه نمایند:

 • هزینه‌کرد بالای 500 پوند - expenditure over £500
 • خرید و معاملات دولتی - government procurement card transactions
 • اطلاعات مرتبط با خریدهای دولتی - procurement information
 • گرنت به سازمان‌ها، انجمن‌ها و بنگاه‌های فعال در حوزه‌های اجتماعی و داوطلبانه - grants to voluntary, community and social enterprise organisations
 • چارت سازمانی - organisation chart
 • حقوق مسئولین رده بالا - senior salaries
 • ضریب پرداخت حقوق - the pay multiple
 • trade union facility time
 • دارائی‌های زمین محلی - local land assets
 • ارزش دارایی‌های مسکن اجتماعی - social housing asset value
 • حساب‌های پارکینگ و فضاهای پارکینگ - parking accounts and  parking spaces
 • کلاه برداری - fraud
 • قوانین اصلی - the constitution

1. دستورالعمل عمومی شفافیت در دولت‌های محلی، به همراه سؤالات متداول

Local government transparency code 2015 + Frequently Asked Questions

2. دستورالعمل عمومی انتشار کلیه اطلاعات

Local transparency guidance – publishing data: A practitioner’s guide to publishing information in accordance with the local government transparency code 2014 

3. دستورالعمل اختصاصی هزینه و تدارک دولتی

Local transparency guidance – publishing spending and procurement information: A practitioner’s guide to publishing information about expenditure, tenders, contracts and grants in accordance with the local government transparency code 2014

4. دستورالعمل اختصاصی انتشار اطلاعات دولتی

Local transparency guidance - publishing organisation information: A practitioner’s guide to publishing information about organisation charts, senior salaries, pay multiple, trade union facility time, fraud and constitution in accordance with the local government transparency code 2014

5. دستورالعمل اختصاصی انتشار دارایی‌های مربوط به زمین و پارکینگ

Local transparency guidance – publishing land asset and parking information: A practitioner’s guide to publishing information about land and building assets and parking accounts and spaces in accordance with the local government transparency code 2014