ماده 1: کار با نرم‌افزار

  1. با جستجوی در اینترنت آخرین نسخه‌ی آن را نصب نمایید.

  2. از منوی Tools، گزینه‌ی Open Batch Convert / Rename Dialog را کلیک کنید:

     

  1. تصاویر مورد نظر خود را از مسیر دلخواه انتخاب نموده و با فشردن گزینه‌ی ADD آنها را به فهرست تغییر سایز اضافه کنید. سپس گزینه‌ی Use Advanced Options را انتخاب نموده و کلید Advanced Options را کلیک نمایید:

          

 

  1. در صفحه‌ی ظاهر شده، از طریق بخش A بصورت دستی می‌توانید تنظیمات دلخواه را وارد نمایید. تنظیمات مورد نیاز در تصویر مشخص هستند. از طریق بخش B می‌توانید تنظیمات را وارد نمایید. یک فایل به همراه تنظیمات ذخیره شده ارسال می‌گردد. از طریق بخش C می‌توانید تنظیمات دلخواه خود را بصورت یک فایل ذخیره نمایید و از طریق بخش D می‌توانید یک پیش‌نمایش از تغییر کیفیت تصاویر با توجه به تنظیماتی که وارد کرده‌اید مشاهده نمایید:

  1. پس از ذخیره نمودن تغییرات، از طریق گزینه‌ی Settings، کیفیت تصویر را انتخاب نمایید. با توجه به نحوه‌ی کدینگ این نرم‌افزار، کیفیت بالاتر از 60 مطلوب است:

 

  1. مسیر ذخیره‌سازی خود را مشخص نمایید. در صورت نیاز نام جدید برای فایل‌ها انتخاب کنید، سپس گزینه‌ی Convert را انتخاب نمایید: