مقدمه

لازم است مبنای محاسبه حقوق همکاران از حالت ثابت مبتنی بر ساعات کاری ارتقاء یافته و ارزیابی عملکرد نیز در پرداخت‌ها مداخله داده شود. در همین رابطه مایلیم در این سند برای تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دقیق و کارآمد همفکری کنیم. بهترین و سازنده‌ترین مشارکت‌های دوستان در این همفکری مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

 

چند نکته در این رابطه:

  • پیشنهادات مطرح شده می‌توانند به صورت جزئی یا کلی مورد ارزیابی یا اصلاح قرار گیرند. نقدهای دقیق و ارزیابی‌های مدقانه در این رابطه بسیار مطلوب است.

  • ترتیب شاخص‌ها نمایان کننده اولویت آنها نمی‌باشد. پس از نهایی شدن شاخص‌ها، وزن آنها نیز به کمک دوستان تعیین خواهد شد.

  • پیشنهاداتی که ارائه می‌شوند بایستی همراه با پیشنهاد نحوه ارزیابی باشند. به عبارت دیگر باید بتوان شاخص‌ها را به صورت مشخصی ارزیابی نمود. انجام این ارزیابی هم نبایستی پیچیده باشد.

  • تأکید فراوان نسبت به قانون 20-80: شاخص‌هایی پیشنهاد شود که از نظر تعداد اندک و از نظر تأثیر بیشینه باشند.

  • در این فاز فعلا شاخص‌های عمومی برای ارزیابی عملکرد کل اعضا پیشنهاد می‌شوند. بدیهی است شاخص‌های اختصاصی برای مسئولیت‌های اختصاصی در آینده تعریف خواهد شد.

جدول شاخص‌های ارزیابی

 

محور

مؤلفه

توضیح مؤلفه

راهنمای امتیازدهی (از -100% تا +100%)

برنامه‌ریزی و گزارش‌دهی

برنامه‌ریزی

- کیفیت و حسن ارائه برنامه (شخصی یا تیمی)

- کامل و بروز نگاه داشتن فهرست کارهای خود در سامانه تسکولو

- نکته: ارزیابی این مؤلفه متناسب با سطح و میزان مسئولیت فرد متفاوت خواهد بود.

حداکثر: برنامه‌ریزی کامل، دقیق، و همیشگی و بروزرسانی مستمر آن در سامانه تسکولو


حداقل. برنامه‌ریزی ضعیف، کلی، نابهنگام و غیرقابل اعتنا

گزارش دهی

- ثبت گزارش‌ اقدامات و فعالیت‌ها نسبت به وظایف کاری در سامانه‌ی مدیریت پروژه‌ی مجموعه

- اطلاع‌رسانی از کلیت فعالیت‌های خود از طریق گروه‌های تلگرامی کاری مجموعه

- حسن به اشتراک‌گذاشتن فعالیت‌های خود با مسئول مستقیم و نیز دیگر اعضای مجموعه

- حسن اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها به ذینفعان خارج از همکاران مجموعه (صرفا صف مجموعه)

حداکثر: گزارش‌دهی دقیق، کافی، در مکان‌ها و زمان‌های لازم


حداقل: گزارش‌دهی پراکنده، ضعیف، کلی، دیرهنگام و غیرقابل اعتنا

مسئولیت‌ پذیری، تعهد کاری و حسن انجام امور

زمان و کیفیت انجام امور

- انجام وظایف محول در زمان مشخص (قید شده در برنامه  و/یا ثبت شده در تسکولو)

- انجام دقیق (تمام) و کامل وظایف

- خروجی محوری و به ثمررسانی کارها

- حسن رعایت شیوه‌نامه‌های لازم

حداکثر: انجام دقیق و با کیفیت کلیه امور در موعد معین آن (ثبت شده در تسکولو)


حداقل: انجام ضعیف، ناتمام، دیرهنگام و خارج از موعد عموم کارها

خود انگیختگی، تدبیر و هنر پیگیری

- اکتشاف همه آنچه مورد نیاز است

- عدم نیاز به راهنمایی قدم به قدم در جزئیات امور

- عدم نیاز به پیگیری مکرر وظایف

- درگیر نکردن مسئول مافوق با جزئیات غیرضروری امور (نافی مشورت‌های ضروری نیست و نباید باشد.)

- حسن پیگیری امور از افراد داخل یا بیرون از مجموعه، متناسب با مخاطب، زمان و شرایط (حضوری، تلفن، پیامک، تلگرام، …)

حداکثر: اکتشاف فعالانه و هوشندانه همه الزامات و اقتضائات کاری، با کمترین سطح از درگیر کردن مسئول مافوق یا سایر اعضای مجموعه و عمل به آن‌ها‌ بدون نیاز به پیگیری مستمر مسئولین، و نمایش هنر پیگیری از انجام وظایف (=افسر)


حداقل:  عدم تلاش برای کشف اقتضائات کاری و مراجعه مکرر به مسئول مافوق برای کسب تکلیف نسبت به جزء جزء لوازم کاری، نیاز به پیگیری مستمر برای انجام امور، و ضعف جدی در پیگیری امور (=سرباز)

نظم و انضباط

- حضور منظم در فعالیت‌های عمومی گروه (رویدادها، جلسات عمومی و یا شخصی، …)

- حضور منظم و سر وقت در مجموعه بر اساس برنامه‌ی حضور ارائه شده

- انضباط وسایل شخصی و نظافت میز فعالیت

- رعایت آیین‌نامه اتاق فعالیت

حداکثر: حضور به موقع در کلیه جلسات، حضور طبق برنامه در محل کار، رعایت نظم و انضباط نسبت به وسایل شخصی و محیط فعالیت، رعایت آیین‌نامه اتاق


حداقل: عدم التزام به وقت جلسات، بی‌موالاتی نسبت به نظم و انضباط، بی‌اهمیتی نسبت به آیین‌نامه اتاق

ساعات کاری

- میزان ساعات کاری اختصاص یافته در ماه

حداکثر:میزان 160 ساعت و بالاتر


حداقل: میزان 0 ساعت

تعالی طلبی

تعالی طلبی شخصی

- دانش‌افزایی و مهارت‌افزایی مستمر در رابطه با مسائل علمی و فنی مورد نیاز در حسن انجام وظایف

- نکته: ارزیابی این شاخص متناسب با مسئولیت‌های فرد است.

حداکثر: اهتمام مصرانه نسبت به دانش‌افزایی و مهارت‌افزایی مستمر (هر روز بهتر از دیروز)


حداقل: بی‌تفاوتی نسبت به کسب دانش و مهارت‌های لازم در انجام امور

تعالی طلبی جمعی

- احساس تعلق نسبت به مجموعه و دغدغه‌مندی روزافزون نسبت به ارتقاء آن

- ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده و مؤثر در مجموعه (ضمن اولویت‌بخشی به حوزه فعالیت شخصی)

- تلاش برای رشد مستمر خود و سایر همکاران

- پیگیری مسائل مهم و عمومی مجموعه

- عدم اکتفا به وظایف فردی و تعامل با سایر اعضای مجموعه و تلاش برای اصلاح و ارتقاء امور (پیش‌نیاز این روحیه، انجام کامل وظایف اختصاصی است.)

- ارائه ایده‌های نوآورانه برای ارتقاء انجام فعالیت خود و سایر اعضای مجموعه (پیشی گرفتن ارائه ایده‌های دقیق و پخته و شدنی، نسبت به ایده‌های سطحی و ناقص و کلی نیز مد نظر است)

- حسن مدیریت ابهامات و تعارضات درون مجموعه

حداکثر: احساس تعلق بالا، ارزیابی دقیق و ارائه متناوب پیشنهادات و انتقادات سازنده، نوآوری، تلاش مجدانه برای اصلاح و ارتقاء امور و حسن مدیریت ابهامات و تعارضات


حداقل: ارائه تصویری از بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی نسبت به جریان امور در مجموعه

مهارت‌ها و توانمندی‌ های فنی و دانشی

نرم‌افزارهای پایه

- Windows / Internet / MS Word / MS Excel / MS PowerPoint / Google Docs / Google Sheets / Google Slides / Taskulu / Snagit / Camtasia

- بکارگیری کلیدهای ترکیبی (Shortcuts) پرکاربرد این نرم‌افزارها

حداکثر: آشنایی بسیار بالا با کلیه این نرم‌افزارها، تسلط بر ابزارهای آنها و کاربردهای هر یک، و مجرب شدن و احساس راحتی در استفاده از آنها


حداقل: آشنایی بسیار اجمالی و ابتدایی با این نرم‌افزارها، عدم بکارگیری ابزارهای درست در انجام امور، عدم راحتی در تعامل با این نرم‌افزارها

تایپ

- میانگین امتیاز 5 آزمون سرعت تایپ (10fastfingers.com)

بسیار خوب: 71 به بالا

خوب: 61 الی 70

متوسط: 51 الی 60

ضعیف: 41 الی 50

بسیار ضعیف: 0 الی 40

زبان انگلیسی

- آزمون زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی)

- نکته: این شاخص متناسب با مسئولیت‌های فرد ارزیابی می‌شود.

نمره تست آزمون … ؟ (یک تست آزمون انگلیسی خوب برخط که چند مهارت را بسنجد)

دانش حوزه شفافیت

- طی کردن دقیق دوره‌های آموزشی شفافیت

- تلاش مجدّانه برای ارتقاء این آگاهی از شفافیت

- امتیاز آزمون شفافیت

- آگاهی از مباحث جدید حوزه شفافیت و تلاش نوآورانه برای فرآوری آن‌ها در قالب‌های ترویجی

حداکثر: تسلط بالا بر مطالب کلان حوزه شفافیت، تسلط بالا بر ابعاد شفافیت در تنوعی از مصادیق، تسلط بالا بر سوالات پرتکرار و پاسخ‌های آنها، مشارکت فعال در مباحث جلسات علمی شفافیت، فعال بودن در گروه تلگرامی 120


حداقل: آگاهی سطحی و اجمالی از بحث شفافیت، عدم تلاش و انگیزه کافی برای جبران ضعف دانشی