امروزه با گسترش ابزارهای ارتباط جمعی راه‌حل‌های ساده و در دسترسی برای اطلاع از اخبار یک حوزه و یا طرح سوالاتی پیرامون یک حوزه به وجود آمده است. در ادامه قصد داریم شما را با سه ابزار متداول برای حضور در بین فعالین و اطلاع از آخرین اخبار  این حوزه آشنا کنیم.

حوزه شفافیت حکومت باز Open Government Scope
موضوع معرفی Introductory Subject
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4Iran Publisher

انجمن‌ها:

انجمن‌ها امروزه دیگر نه تنها محلی برای اطلاع از آخرین دستاوردهای یک حوزه به شمار میروند بلکه به عنوان یکی از راه‌های شبکه‌سازی و ارتباط‌گیری با فعالین این حوزه به شمار میروند. در این زمینه دو نهاد مطرح یکی در ایالات متحده و دیگری در انگلستان انجمنی را تاسیس کرده اند که هر دو ساختاری مشابه دارند اما کاربران آن تفاوت معناداری میکنند. انجمن سوم نیز برای رجوع در مباحث فنی معرفی شده است.

انجمن بنیاد دانش باز:(Discuss.okfn.org)

بنیاد دانش باز که سال ۲۰۰۴ در انگلستان تاسیس شد را میتوان یکی از پیگیرترین نهادها در زمینه داده باز دانست. انجمن این بنیاد به عنوان یکی از مراجع اصلی پاسخگویی در حوزه‌های مختلف حکومت‌باز میباشد که پذیرای علاقه مندان است. با عضویت در این انجمن میتوانید سوالات خود را از متخصصین این حوزه بپرسید. هم چنین عضویت در خبرنامه که موضوعات مهم را هر هفته برای شما ارسال می‌کند نیز توصیه می‌شود.

انجمن آزمایشگاه حکمرانی:(networkofinnovators.org)

آزمایشگاه حکمرانی(GovLab) انجمنی را تحت عنوان شبکه نوآوران تاسیس کرده است که بخشی دیگر از متخصصین این حوزه مخصوصا در آمریکا در آن مشارکت دارند. هم چنین این انجمن ابزارهای فنی جالب توجهی در زمینه ارتباط گیری و ایجاد پایگاه داده از فعالین این حوزه دارد که شایان توجه است.

بخش داده باز انجمن StackExchange:

opendata.stackexchange.com

این انجمن که اعضای فنی حوزه داده‌باز در آن مشارکت دارند مرجع خوبی برای پاسخگویی به سوالات فنی حوزه داده باز می‌باشد.

خبرنامه های منتخب:

خبرنامه آزمایشگاه حکمرانی(GovLab)

به جرأت میتوان گفت آخرین اخبار حوزه حاکمیت باز را میتوان در این خبرنامه دریافت کرد. این خبرنامه که به صورت هفتگی منتشر میشود توسط آقای استیون ورهالست([1]Stephen Verhaulst)  نوشته میشود. پیشنهاد ویژه شفافیت برای ایران برای همه علاقه‌مندان و پژوهشگران این حوزه عضویت در این خبرنامه است:

thegovlab.org/govlab-digest

خبرنامه سازمان همکاری حکومت باز(Open Government Partnership):

سازمان همکاری حکومت باز که به عنوان تنها نهاد رسمی پیگیر در این حوزه شناخته میشود از طریق دو خبرنامه ایمیلی به صورت ماهیانه  حوزه های مختلف تحت عنوان دو خبرنامه پیگیری می‌کند.

www.opengovpartnership.org/news-and-events/newsletter

کی از ابزارهای رایج در ارتباطات بین المللی گروهی ابزاری نظیر گروه ایمیلی است. در زیر سه گروه ایمیلی که در این حوزه فعالیت می‌کنند را می‌توانید مشاهده کنید:

https://groups.google.com/forum/#!forum/odadi

https://groups.google.com/forum/#!forum/pmo-network

https://dgroups.org/hivos/ogp

فهرست خلاصه

نوع

نام

لینک

توضیحات

انجمن

گفتگوی دانش باز

Discuss.okfn.org

پوشش تمامی حوزه های شفافیت

حضور پررنگ فعالین

پاسخگویی سریع

غنای محتوا

شبکه نوآوران

networkofinnovators.org

پوشش تمامی حوزه‌های شفافیت

حضور فعالین آزمایشگاه حکمرانی (GovLab)

بخش داده‌باز StackExchange

opendata.stackexchange.com

بیشتر مرتبط با مباحث فنی

خبرنامه

GovLab Digest

thegovlab.org/govlab-digest

غنای محتوا

جامعیت تمامی حوزه‌های حکمرانی باز

OGP Gazette

opengovpartnership.org/subscribe

دو خبرنامه با رویکردهای مختلف دارد که در متن توضیح داده شده است.

European Newsletter

europeandataportal.eu/en/newsletter/subscribe

پورتال داده باز اروپا که خبرنامه‌ی خوبی را در حوزه داده‌باز در اروپا در اختیار مخاطبانش قرار می‌دهد.

گروه ایمیلی

ODADI

groups.google.com/forum/#!forum/odadi

PMO

groups.google.com/forum/#!forum/pmo-network

OGP Civil Society

dgroups.org/hivos/ogp

گروه متعلق به سازمان حکومت‌باز

حضور فعال کاربران

لینک این مطلب: l.tp4.ir/newsletters

منابع