اکوسیستم داده‌باز تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که شناسایی این عوامل، گام مهمی برای طراحی و ارتقای این اکوسیستم می‌باشد. در این مطلب به صورت خلاصه و با استفاده از مقالات و پژوهش‌های این حوزه، عواملی که بر اکوسیستم داده‌باز مؤثرند، معرفی خواهند شد.

حوزه شفافیت داده باز Open Data Scope
موضوع راهنما، آموزشی Learning, Educational Subject
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4Iran Publisher

 

شاخه

عواملی که بر استفاده از "OGD" تأثیر می گذارند

منبع

جستجو و یافتن "داده باز حاکمیتی" OGD

تجزیه اطلاعات

مشخص کردن  داده‌های حاکمیتی باز موجود پیچیده و مستلزم هزینه‌ی زیادی است.

Ding et al. 2012

واضح نیست که چگونه می‌توان داده‌های باز را بعد از آنکه عمومی شد، پیدا کرد.

Cowan and McGarry 2014

مجموعه داده‌ها تکه‌تکه است یکپارچه نیست، چون داده‌های باز در زیرساخت‌های بسیار مختلفی عرضه شده است.

Conradie and Choenni 2014, De Vocht et al. 2014

داده‌ها در زیرساخت‌های  بسیار مختلفی عرضه‌شده‌اند که‌ می‌تواند پیدا کردن آن‌ها را در برخی مواقع دشوار کند.

Braunschweig et al. 2012a, Conradie and Choenni 2014

ناهمگونی اصطلاحات

اصطلاحاتِ مختلفِ قابل‌توجهی برای تعریف "مجموعه داده" استفاده می‌شود؛ فقدان تعریف مشترک برای داده.

Zhang et al. 2005, Yannoukakou and Araka 2014

"داده حاکمیتی باز" از کلمات مختلفی استفاده می‌کند.

Zhang et al. 2005, Yannoukakou and Araka 2014

هر فرد و نهادی اصطلاحات مخصوص به خودش را دارد که منجر به ناهمگونی می‌شود. 

Reichman et al., 2011

پشتیبانی از جستجوی داده

بسیاری از زیرساخت‌های داده باز، تنها گزینه‌های محدودی برای جستجو ارائه می‌دهند برای مثال، نبود جستجوی پیشرفته

Petychakis et al. 2014

غالباً هیچ‌گونه پشتیبانی از جستجوی داده حاکمیتی باز در زبان‌های مختلف صورت نمی‌گیرد.

Petychakis et al. 2014

فقدان راهنمایی برای کشف سرویس خدمات داده می‌تواند منجر به آستانه بالاتر برای استفاده از آن گردد.

Chen and Paik 2013

سرریز اطلاعات

دسترسی به مقدار زیادی از اطلاعات می‌تواند باعث "سرریز اطلاعات" شود.

Ho and Tang 2001

تعداد مجموعه داده‌‌های بازِ حاکمیتی ارائه‌شده به مردم در حال افزایش است

Kulk and Van Loenen 2012, Magalhaes et al. 2014

غالبا تعداد مجموعه داده‌ها نامحدود است، اما مردم توانایی محدودی در سازمان‌دهی، جستجو، تحلیل و تجسم آن دارند.

Cowan and McGarry 2014

بیشتر شدن مجموعه داده‌های در دسترس باعث سخت‌تر شدن استفاده مؤثر از آن‌ها می‌شود.

Magalhaes et al. 2013

تحلیل OGD

پشتیبانی از تفسیر داده

معمولاً ترس از نتیجه‌گیری نادرست در استفاده از داده باز شنیده می‌شود.

Conradie and Choenni 2014

زمانی که اطلاعات جمع‌آوری‌شده برای یک هدف، به‌منظوری غیرازآن هدف استفاده شود به‌طور بالقوه باعث استعمال نادرست، سوءتفاهم و سوءتعبیر می‌شود.

Dawes et al. 2004, Conradie and Choenni 2014

داده باز ممکن است عمداً یا سهواً به‌صورت غلط تفسیر شود.

Kucera and Chlapek 2014

داده ممکن است برای برخی استفاده‌ها به‌طور کامل نامناسب باشد برای مثال، استفاده در نیازهایی موقت، امنیتی و یا جزئی

Dawes 2010

دانش استفاده از داده حاکمیتی باز ممکن است محدود به یک اجتماع  کوچک شود.

Martin 2014

فقدان بینش در اطلاعات می‌تواند به‌راحتی توسط عموم مردم فهمیده شود.

Novais et al. 2013

این مطلب بسیار مهم است که داده باز در یک مسیرِ کاربر محور قابل استفاده است و ممکن است در برخی از حوزه‌های داده باز مشکل‌ساز باشد با تمرکز بر قانون تابعه

McGibbney and Kumar 2013

ناهمگونی داده

مجموعه داده در فرمت‌های بسیار مختلفی منتشر می‌شوند.

Jeffery et al. 2014, Yannoukakou and Araka 2014

معنی‌شناسی داده ممکن است مبهم باشد.

Conradie and Choenni 2014

فرمت‌های ناهمگون داده برای افشاء داده باز باز کردن داده‌ها استفاده می‌شود.

Mora Segura et al. 2014

بهره‌برداری از داده‌باز در نرم‌افزارها نیازمند تفسیر و ترکیبِ داده‌های ناهمگون از منابع مختلف است.

Mora Segura et al. 2014

پشتیبانی از تحلیل داده

تحلیل منابع داده نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف است.

Braunschweig et al. 2012a

کمبود ابزارهایی برای تولید اطلاعات وجود دارد که این موضوع می‌تواند توسط عموم مردم فهمیده شود.

Novais et al. 2013

سرویس‌هایی برای پردازش، تحلیل و یکپارچه‌سازی داده باز نیاز است.

Immonen, Palviainen, and Ovaska 2014

اغلب زیرساخت‌های سنتی داده باز، تنها قابلیت‌های ابتدایی برای دانلود و آپلود داده ارائه می‌دهند.

Alexopoulos, Spiliotopoulou, et al. 2013, Charalabidis et al. 2014

مصورسازی داده باز حاکمیتی

پشتیبانی از مصورسازی داده

ابزارهای مصور‌سازی برای استفاده از داده باز مفید هستند.

De Vocht et al. 2014

ابزارهای مصور‌سازی برای استفاده از داده باز نیاز هستند.

Shadbolt et al. 2012

به‌طورکلی، مصورسازی داده برای مشهودتر کردن اطلاعات، شرح، ساده‌سازی، تجزیه‌وتحلیل داده می‌تواند استفاده شود.

De Vocht et al. 2014, Stowers 2013

نقشه‌ها در فهم داده کمک می‌کنند.

O'Hara 2012, Alani et al. 2008, Dimou et al. 2014

سایت‌‌های ارائه‌دهنده داده باز حاکمیتی به‌سختی امکانات بصری و یا تعاملی را در اختیار کاربرانشان قرار می‌دهند.

Liu et al. 2014

تنها بخشی از پورتال‌های داده حاکمیتی باز موجود، امکانات تجسم سازی را ارائه می‌دهند.

Sayogo et al. 2014

تعامل در مورد داده حاکمیتی باز

فقدان ضعف تعامل تعامل

دسترسی بهتر به اطلاعات، برای مشارکت فعال کافی نیست.

Alani et al. 2008

گفتگو در مورد داده‌های منتشرشده کم است.

Lee and Kwak 2012

بسیاری از ارائه‌دهندگان داده حاکمیتی باز نمی‌دانند که کاربران خارجی‌شان چه کسانی هستند.

Archer et al. 2013

کار بیشتر بر روی روابط میان عرضه و استفاده از داده حاکمیتی باز می‌تواند ارزشمند باشد.

Davies 2010

حمایت از تعامل

داده باز می‌تواند در همکاری میان شهروندان و همکاری میان شهروندان و حکومت استفاده شود.

Parycek and Sachs 2010

نوع ابزار مشارکتی تا حدی می‌تواند بر مشارکت و همکاری کاربران تأثیر بگذارد.

Sayogo et al. 2014

ارائه داده باز با محدودیت مشارکت عمومی، محدود می‌شود.

Lee and Kwak 2012, Whitmore 2014

مشارکت می‌تواند از طریق رسانه‌های اجتماعی و تعاملی، مثل وبلاگ نویسی، تگ زدن، اشتراک‌گذاری عکس و فیلم، تحریک شود.

Veljković et al. 2014

رسانه‌های اجتماعی می‌توانند برای تحریک تعامل استفاده شوند.

Mora Segura et al. 2014

فناوری رسانه‌های اجتماعی امکان دسترسی و تعامل با فعالیت‌ها، برنامه‌ها و داده‌های حاکمیتی می‌دهد.

Bertot et al. 2012

رسانه‌های اجتماعی می‌تواند برای تعامل مردم در داده باز مورداستفاده قرار بگیرد.

Garbett et al. 2011

بازخوردها می‌تواند برای اصلاح، افزایش و بهبود منابع داده مورد استفاده قرار گیرد.

Dawes and Helbig 2010

اگر مکانیسم‌های بازخورد فراهم شود، بازخوردها معمولاً از طریق وسایل ارتباطی غیررسمی، مانند نظر دادن در وبلاگ و پاسخ به توئیت ها، به‌عنوان بخشی از همکاری‌های نهادی محسوب می‌شود.

Archer et al. 2013

بسیاری از سازمان‌های دولتی مکانیسم‌های بازخورد را برای داده باز فراهم نمی‌کنند.

Archer et al. 2013, Alexopoulos, Spiliotopoulou, et al. 2013

بازخوردها ممکن است در به‌روزرسانی منابع مورداستفاده قرار بگیرد.

Lee and Kwak 2012

بسیاری از زیرساخت‌های سنتی داده باز اجازه بهبود داده‌های منتشرشده را نمی‌دهند برای مثال از طریق تصفیه و پردازش

Alexopoulos, Spiliotopoulou, et al. 2013

در مورد داده‌های پستی باز، مشخص شده است که غالباً داده از منبع داده به سمت درخواست دهنده داده جریان می‌یابد و به‌سختی به سمت دیگری می‌رود. کمبود بازخورد میان کاربران و ارائه‌دهندگان داده وجود دارد.

Dawes and Helbig 2010

موفقیت در اتخاذ داده باز باید با 1- سودمندی اطلاعات، 2- استفاده از فناوری اطلاعات و 3- نرم‌افزارهای Web 2.0 همراه باشد و توسط یک مدل تحلیلیِ سیاستی کنترل شوند.

Puron-Cid et al. 2012

تحلیل کیفیت ODG

وابستگی به کیفیت ODG

موفقیت داده باز شدیداً وابسته به کیفیت مجموعه داده‌های منتشرشده است.

Behkamal et al. 2014

کیفیت داده نقش مهمی را در استفاده از پورتال‌های دولتی ایفا می‌کند.

Detlor et al. 2013

استفاده مجدد از داده حاکمیتی باز نیازمند این است که کاربرانِ بالقوه داده بتوانند از کیفیت دیتاست‌های مورد نیازشان اطمینان حاصل کنند.

O'Hara 2012

به‌طورکلی، برای توانایی در ارزیابیِ کیفیتِ داده، کاربران داده نیاز به اطلاعاتی در مورد ماهیتِ داده دارند.

Dawes & Helbig, 2010

کیفیت پایین داده‌ها

کاربران داده ممکن است فرض‌های غیرواقعی در مورد کیفیت داده‌های حاکمیتی داشته باشند برای مثال، باور رایج این است که اطلاعاتْ هدفمند، خنثی و به راحت در دسترس هستند

Radin 2006, Dawes 2010

کیفیت داده یک مسئله اساسی برای داده حاکمیتی باز است.

Karr 2008, Whitmore 2014

بسیاری از داده‌های حاکمیتی باز کیفیت پایینی دارند برای مثال، فرمت‌های نامناسب داده، انتشار کمِ داده، عدم جزئی‌نگری، تناقض در نام‌گذاری و انتخاب شناسه‌ها

Kuk and Davies 2011

کیفیت داده‌های حاکمیتی باز ممکن است کم باشد و موجب نگرانی کاربران شود.

Martin 2014

تنوع کیفیت و تغییرات

به‌طورکلی، کیفیت داده‌ای که بدون بررسی پردازش‌ها و ورودی‌های اطلاعات از یک سیستم اطلاعاتی به سمت جاهای مختلف حرکت می‌کند، می‌تواند به‌سرعت کاهش پیدا کند.

Batini et al. 2009

کیفیت داده‌ها که در وب منتشر شده‌اند تفاوت دارند.

Auer et al. 2013

کیفیت داده‌های باز بسته به کشور و ارائه‌دهنده های مختلف، متفات است. است.

Petychakis et al. 2014

کیفیت داده باز به علت استفاده مجدد از داده می‌تواند به‌راحتی تحت تأثیر قرار بگیرد.

Oviedo et al. 2013

جدول 1:‌ عوامل تأثیرگذار بر استفاده داده حاکمیتی باز، مستخرج از مرور ادبیات (برگرفته از Zuiderwijk, 2015)

متغیرهای مدل تصمیم‌گیری برای اعلام عمومی داده‌های حاکمیت

منبع

اثرات مثبت بالقوه

 

سیاسی و اجتماعی، برای مثال شفافیت، ایجاد سرویس‌های حاکمیتی جدید برای شهروندان، افزایش مشارکت شهروندان و رشد دانش

Bertot et al. 24, Neuroni et al. 25. Lindman et al. 27, Vang and Kankan- halli 26, Conradie and Choenni 28, Harrison et al. 29, Janssen et al. 16

اقتصادی، تحریک رشد اقتصادی و نوآوری

Borzacchiello and Craglia 30|, Janssen 31, Janssen et al. 16, Zeleti et al. 32

عملیاتی و فنی، برای مثال استفاده مجدد از داده، توسعه سیاست‌های عمومی و دسترسی به ظرفیت‌های حل مشکل خارجی

Huijboom and van den Broek 14, Janssen 10. Janssen et al. 16 O’Riain et al. 33

خطرات بالقوه

داده باز ممکن با حق فردی افراد در حفظ حریم خصوصی تعارض داشته باشد.

Kulk and van Loenen 8, Parycek and Sachs 35

این جمله که باز کردن داده‌ها منجر به شفافیت می‌شود می‌تواند مورد چالش قرار گیرد و شفافیت ممکن است یک طرف ظالمانه نیز داشته باشد.

Bannister and Connolly 19. Strathern 34

شفافیتِ بسیار زیاد می‌تواند منجر به نظارت نامطلوب ناکارآمد شود.

Parycek and Sachs 35

اطلاعات بیشتر لزوماً منجر به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر نمی‌شود برای مثال سرریز اطلاعات

Janssen et al. 16

کاربران داده باز ظرفیت‌های مختلفی دارند، داده باز می‌تواند بیشتر منجر به افزایش قدرت افرادی شود که پیش‌ازاین نیز قدرت داشته‌اند.

Gurstein 20, Albano and Rein- hard 37. Yannoukakou and Araka 38

خطر سوءتعبیر و سوءاستفاده از داده می‌تواند به اعتبار یک ارائه‌دهنده داده ضربه وارد کند.

Barry and Bannister 12

متغیرهای مرتبط با متن و مجموعه داده که می‌توانند بر آشکارسازی داده باز تأثیر بگذارند.

مالکیت، حریم خصوصی، اقتصاد، کیفیت داده و امور فنیِ عمومی: محرمانگی،  سیاست حذف، ممنوعیت، تغییرات سازمانی مانند زمان مصرف، مالکیت، حفظ حریم خصوصی با دقت و گمنام سازی، کمبود فراداده، استفاده و استفاده مجدد از داده توسط خودِ سازمان، سیاست – حساسیت، نامشروع بودن، کامل بودن و تمامیت، نمایندگی، اعتبار و قابل‌اعتماد بودن

Eckartz et al. 39 Zuiderwijk et al. 40

مربوط به مجموعه داده: وضوح و شمولیتِ ستون، ردیف، مقدار، متغیر و دیگر نام‌ها، ارائه گزارش‌های اضافه، کیفیت کلی داده‌ها و غیره

Zuiderwijk et al. 40

جدول 2:‌ متغیرهای مدل تصمیم‌گیری انتشار داده باز حاکمیتی (برگرفته از Zuiderwijk & Janssen, 2015)

متغیرهای مرتبط با متن و مجموعه داده

اثرات مثبت بالقوه

خطرات بالقوه

1- مالکیت: داده‌ها متعلق به سازمان‌های مختلفی است.

مجموعه داده جالب هستند چراکه ترکیب بینش و دانشِ سازمان‌های مختلفی می‌باشند.

واضح نیست که چه کسی مسئول و پاسخگوی انتشار داده است، به دست آوردن مجوز از تمام مالکانِ داده برای انتشار مجموعه داده مشکل است.

2- دوران ممنوعیت: بسیاری از داده‌های کنونی منتشرنشده‌اند.

کاهش خطر در باز کردن اشتباه داده‌ها، داده‌های قدیمی ممکن است حساسیت کمتری داشته باشند، داده‌ها می‌توانند توسط خودِ اداره دوباره مورداستفاده قرار گیرند.

زمانی که داده‌ها قدیمی ‌شوند کمتر مفید خواهند بود، به هنگام بودن اطلاعات کاهش می‌یابد.

3- هدف از انتشار داده‌ها: باز کردن داده‌ها به‌منظور شفاف‌تر شدن یک سازمان

بینش بیشتر در فرآیندهای دولتی، ازدحام منابع می‌تواند منجر به این اظهارات شود که چگونه سازمان‌های دولتی ممکن است بهبود پیدا کنند.

سازمان‌ها ممکن است بسیار باز شوند، انتشار غلط برخی مجموعه داده‌ها، تبلیغات منفی برای سازمان‌های دولتی، کاهش اعتماد به دولت، نیاز به منابع و تغییرات قابل‌توجه در سازمان‌ها.

4- دسترسی به داده‌ها و صدور مجوزها

کنترل بیشتر بر استفاده، یادگیری از چگونگیِ استفاده مجدد از داده‌ها، به حداقل رساندن سوءاستفاده‌ها و سوءتعبیرها، می‌تواند منجر به تائید و تصدیق بهترِ ارائه‌دهندگان شود.

برخی گروه‌های ذینفع از استفاده مجدد از داده محروم شده‌اند،  ممکن است منجر به استفاده خلاقانه‌تر کمتر و همچنین کاهش استفاده مجدد از داده شود چراکه کاربران ممکن است ترس نقضِ مجوزها را داشته باشند، تحقق منافع کمتر.

5- حساسیت داده: اتخاذ سیاست‌های محدودکننده برای سیاست انتشار، حفظ حریم خصوصی و داده‌های حساس

به حداقل رساندن خطراتِ تبلیغات منفی، به حداقل رساندن خطر اینکه سیاستمداران و کارمندان دولتی برای تصمیماتِ غلط مورد بازخواست قرار گیرند، عواملِ حساسیت‌برانگیزِ خصوصی از مجموعه داده حذف می‌شوند، مجموعه داده‌های بیشتری می‌توانند منتشر شوند.

گزینش اطلاعات دلالت بر سوگیری و تعصب دارد، فقط آن دسته از داده‌ها در دسترس عموم قرار می‌گیرد که به نفع برخی از استدلال‌ها و تصمیم‌گیری‌های برخی از سیاستمداران باشد، تعیین حساسیت داده‌ها سخت است، حذف عوامل حساسیت‌برانگیز زمان‌بر است و نیاز به منابع دارد.

6- کیفیت داده‌ها، آشکارسازی اطلاعات بدون داشتن بینش در مورد کیفیتشان

عموم مردم می‌توانند به مشکلاتِ کیفی‌ای که داده دارد اشاره کنند، کیفیت داده می‌تواند بهبود پیدا کند.

تصمیمات و نتایج می‌تواند بر روی کیفیت پایین داده‌ها بنا شوند.

7- فراداده: اسناد و فراداده کمی با داده باز ارائه‌شده است.

صرف زمانِ کم بر روی اسنادِ داده و فراداده، ارائه‌دهندگان داده می‌توانند نسبتاً با سیستم‌های ساده‌تری کار کنند.

افزایش خطر سوءتعبیر از داده، سخت‌تر شدن استفاده از داده در بلندمدت که این‌زمانی رخ می‌دهد که کارشناسانِ داده بیشتر از این نمی‌توانند مورد مشورت قرار گیرند (مشکلات در حفاظت)

جدول 3:‌ مدل تصمیم‌گیری برای انتشار داده باز حاکمیتی (برگرفته از Zuiderwijk & Janssen, 2015)

کشور

برنامه

شروع

مرجع مسئول

انگیزه‌های کلیدی

استرالیا

واکنش دولت به گزارش Gov 2.0، اعلام حاکمیت باز

می و جولای 2010

دفتر مدیریت اطلاعات دولتی استرالیا AGIMO، 2010

زمانی که اطلاعات بخش عمومی به‌عنوان یک سرمایه کلیدیِ ملی آزاد شد، قابلیت‌ها پیش‌بینی‌شده و پیش‌بینی‌نشده از طریق اختراع، خلاقیت، سخت‌کوشی شهروندان، سازمان‌های تجاری و اجتماعی باز شد.

دانمارک

طرح راهبردی داده باز

‘Offentlige

Data I Spil’”

جولای 2010

وزارت علم، فناوری و نوآوری دانمارک، 2010

دسترسی به داده‌های حاکمیتی زمینه را برای خدمات جدید و تحلیل‌های مختلف فراهم می‌کند و اطلاعات و بینش‌های بهتر برای شهروندان و مشاغل به‌طور یکسان در اختیار قرار می‌دهد. شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد مشاغل جدید در توسعه خدماتِ دیجیتال و محتوای پیشرفته بر اساس داده‌های عمومی توانمند خواهند شد و شهروندان خواهند توانست ایده‌ها و خلاقیت‌هایشان را به راه‌حل‌های عملی برای مشکلات روزمره تبدیل کنند.

اسپانیا

“Avanza2”

جولای 2010

وزارت صنعت، گردشگری و تجارت، 2010

داده برای اقتصادِ دانش‌محور بسیار مهم است. با انتشار داده‌های بخش عمومی ارزش اقتصادیِ بیشتری می‌تواند تولید شود. داده یک منبع برای توسعه تولیدات و خدمات جدید است. علاوه بر این، داده برای اعمال حقوق دموکراتیک شخص اهمیت دارد. شهروندان در مورد دولت و تعامل با آن اطلاع پیدا می‌کنند.

بریتانیا

قرار دادن خط مقدم در ابتدا: دولت هوشمندتر

دسامبر 2009

وزیر خزانه‌داری، 2009

اقدام اول: تقویت نقش شهروندان و جامعه مدنی، باز کردن اساسی داده‌ها و تقویت شفافیت: "درنهایت یک شهروند آگاه‌تر یک شهروند قدرتمندتر است. در یک دموکراسی مدرن، شهروندان از دولت انتظار دارند که نشان دهند که پول‌ها کجا هزینه شده است و نتایج چه بوده است. ... داده همچنین می‌تواند در روش‌های نوآورانه که منافع اقتصادی برای شهروندان و مشاغل با انتشار کسب‌وکارهای بکر و کارآفرینی در پی دارد مورداستفاده قرار گیرد.

ایالات‌متحده

یادداشت و طرح حاکمیت باز

ژانویه 2009 و آوریل 2010

کاخ سفید 2009 و وزارت خارجه 2010

دولت من به ایجاد یک سطح بی‌سابقه از شفافیت متعهد شده است. ... باز بودن، دموکراسیِ ما و همچنین بهره‌وری و اثربخشی دولت را تقویت خواهد کرد. ... شفافیت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دولت را تقویت خواهد کرد و به مردم در مورد کارهای دولتشان اطلاعات می‌دهد.

جدول 4:‌ نمونه‌ای از کشورهایی دارای سیاست‌های رسمی در حوزه داده باز حاکمیتی (Huijboom Van den Broek & , 2011)