جمع بندی نظرات ارائه شده به چالش «همراه با مجلس» منتشر شد.

حوزه شفافیت جمع‌سپاری Crowdsourcing Scope
موضوع گزارش Report Subject
جغرافیا ایران Iran Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده

شفافیت برای ایران

Transparency4Iran Publisher

«همراه با مجلس»: اولین چالش مشارکت در قانون‌نویسی در مجلس شورای اسلامی است که به همت شفافیت برای ایران و حمایت دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خرداد و تیر 1396 برگزار شد. 

جمع بندی نظرات ارائه شده برای طرح‌های «جامع مدیریت شهری» و «کنترل ورود کالای خارجی»، ارائه شده توسط نمایندگان محترم،‌ جناب آقای ابوالفضل ابوترابی و جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، به شرح زیر ارائه می‌گردد:

دانلود جمع بندی نظرات شرکت کنندگان در چالش طرح «جامع مدیریت شهری» - فرمت .docx

نسخه آنلاین جمع بندی نظرات شرکت کنندگان در چالش طرح «جامع مدیریت شهری»

دانلود جمع بندی نظرات شرکت کنندگان در چالش طرح «کنترل ورود کالای خارجی» - فرمت .docx

نسخه آنلاین جمع‌بندی نظرات شرکت‌کنندگان در چالش طرح «کنترل ورود کالای خارجی»