اعلام عمومی هزینه‌ها و بودجه مجلس وظیفه هر حکومتی محسوب می‌شود و مردم حق دارند که از وضعیت هزینه و بودجه مجلس خود مطلع باشند. در این گزارش مصور، نمونه‌ای از تجارب کشورهای مختلف در شفافیت هزینه‌ها و بودجه‌های مجلس و پارلمان درج شده است.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت گردش مالی در حکومت
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

اکوادور

تجربه اول

کشور اکوادور طبق ماده 7 قانون شفافیت و دسترسی عامه به اطلاعات عمومی (LOTAIP)، تمامی اطلاعات مربوط به پارلمان خود را شفاف کرده است.

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/transparencia2015

https://goo.gl/t5NqrG

تجربه دوم

کشور اکوادور طبق ماده 7 قانون شفافیت و دسترسی عامه به اطلاعات عمومی (LOTAIP)، تمامی اطلاعات مربوط به پارلمان خود را شفاف کرده است.

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/transparencia2015

https://goo.gl/LvcxTS

ایتالیا

تجربه اول

وبسایت مجلس سنای این کشور به طور شفاف تمامی اطلاعات هزینه‌های مربوط به پارلمان را به طور سالیانه منتشر می‌کند.

http://www.senato.it/4354

https://goo.gl/56y6sG

تجربه دوم

وبسایت مجلس سنای این کشور به طور شفاف تمامی اطلاعات هزینه‌های مربوط به پارلمان را به طور سالیانه منتشر می‌کند.

http://www.senato.it/4354

https://goo.gl/56y6sG

تجربه سوم

وبسایت مجلس سنای این کشور به طور شفاف تمامی اطلاعات هزینه‌های مربوط به پارلمان را به طور سالیانه منتشر می‌کند.

http://www.senato.it/4354

https://goo.gl/56y6sG

آرژانتین

تجربه اول

پایگاه اینترنتی پارلمان آرژانتین، با اختصاص دادن صفحه‌ای جدا برای شفافیت، هزینه‌ها و بودجه‌های پارلمان، درآمد نمایندگان مجلس، هزینه‌های قراردادها و خریدهای تجهیزات برای پارلمان، هزینه‌های سفرهای خارجی، قوانین و ... را در این صفحه شفاف می‌کند.

http://www.hcdn.gob.ar/index.html

https://goo.gl/UQ6yZh

تجربه دوم

پایگاه اینترنتی پارلمان آرژانتین، با اختصاص دادن صفحه‌ای جدا برای شفافیت، هزینه‌ها و بودجه‌های پارلمان، درآمد نمایندگان مجلس، هزینه‌های قراردادها و خریدهای تجهیزات برای پارلمان، هزینه‌های سفرهای خارجی، قوانین و ... را در این صفحه شفاف می‌کند.

http://www.hcdn.gob.ar/index.html

https://goo.gl/UQ6yZh

گرجستان

تجربه اول

دفتر بودجه پارلمان گرجستان سازمان ملی مسقلی است که به تقویت ساختار نظارتی پارلمان بر بودجه می‌پردازد و سعی دارد با ایجاد شفافیت و ارائه تحلیل درباره بودجه‌های دولت و خود پارلمان، کنترل بر بودجه را تسهیل نماید.

http://pbo.parliament.ge/about-us/reports

تجربه دوم

این گزارش، شاخص‌های مالی و خط مشی‌های مالی کشور را با تأکید بر ثبات اقتصاد کلان در کوتاه مدت و ارزیابی ریسک‌های ثبات در میان‌مدت و بلندمدت بررسی می‌کند.

http://pbo.parliament.ge/about-us/reports

تجربه سوم

این وبسایت از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

http://pbo.parliament.ge/about-us/reports

شما می‌توانید فایل pdf این گزارش مصور را دانلود کنید:

 دریافت
حجم: 6.96 مگابایت