اعلام عمومی مشروح مذاکرات مجلس وظیفه هر حکومتی محسوب می‌شود و مردم حق دارند که از مذاکرات نمایندگان خود مطلع باشند. در این گزارش مصور، نمونه‌ای از تجارب کشورهای مختلف در شفافیت مشروح مذاکرات مجلس و پارلمان درج شده است.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت مشروح جلسات
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

آرژانتین

در صفحه شفافیت پایگاه اینترنتی پارلمان آرژانتین، مشروح تمامی مذاکرات صحن علنی تمامی ادوار از جمله مذاکرات صحن‌های علنی پارلمان، چه جلسات عادی و چه جلسات ویژه با ایندکس موضوعی به تفکیک تاریخ در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/reuniones.shtml

http://www4.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/134-17.htm

شیلی

در صفحه شفافیت پارلمان شیلی می‌توان به مشروح تمامی مذاکرات صحن علنی پارلمان تمامی ادوار از هر نوعی به تفکیک تاریخ دسترسی یافت.

https://goo.gl/XEfU9B

https://goo.gl/b1FuFs

استونی

تجربه اول

در این صفحه، پارلمان استونی همزمان خلاصه و مشروح مذاکرات جلسات صحن علنی خود را قرار داده است که با کلیک بر هرکدام به صفحه مشروح مذاکرات منتقل خواهید شد.

http://stenogrammid.riigikogu.ee/?op=steno

تجربه دوم

http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201610271000#PKP-19665

گواتمالا

در صفحه شفافیت پارلمان گواتمالا می‌توان به مشروح مذاکرات صحن علنی تمامی ادوار از هر نوعی به تفکیک تاریخ دسترسی یافت.

http://www.congreso.gob.gt/diario-de-sesiones.php

https://goo.gl/BmD5vP

ایتالیا

تجربه اول

در صفحه شفافیت وبسایت پارلمانی ایتالیا، مشروح مذاکرات هر جلسه صحن علنی به تفکیک تاریخ و جلسات، اسناد صوتی و تصویری آن جلسه، خلاصه جلسه، اسناد مرتبط با موضوع جلسه و ... را می‌توان دریافت کرد.

http://www.camera.it/leg17/207

https://goo.gl/jpuKYP

تجربه دوم

http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0700&tipo=alfabetico_stenografico

مقدونیه

مشروح تمامی جلسات صحن علنی پارلمان مقدونیه به تفکیک هر روز از تقویم به دو فرمت doc و pdf قابل دریافت است.

https://goo.gl/tCXUJw

https://goo.gl/FrtC6u

مالزی

تجربه اول

مشروح تمامی مذاکرات به تفکیک هر روز، ماه و شماره جلسه در این صفحه قابل دسترسی است.

https://goo.gl/SxrYRN

تجربه دوم

https://goo.gl/SxrYRN

مکزیک

ارائه مشروح تمامی مذاکرات صحن علنی پارلمان مکزیک به تفکیک هر روز، ماه و شماره جلسه در این سایت در دسترس است.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4

https://goo.gl/RN1VFj

مونتنگرو

در صفحه شفافیت پارلمان مونتنگرو می‌توان به مشروح تمامی مذاکرات صحن علنی پارلمان تمامی ادوار از جمله جلسات عادی و ویژه به تفکیک تاریخ دسترسی یافت.

http://www.skupstina.me/index.php/me/sjednice/sjednice-skupstine

هلند

تجربه اول

مشروح تمامی مذاکرات صحن علنی پارلمان هلند به تفکیک هر جلسه از این صفحه قابل دستیابی است.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen

https://goo.gl/K4GFrX

تجربه دوم

در این وبسایت، مشروح مذاکرات کمیسیون‌های پرلمان هلند در دسترس است.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen

https://goo.gl/aBdGcE

پاکستان

در صفحه شفافیت وبسایت پارلمان پاکستان می‌توان با جستجوی متفاوت بر اساس زمان جلسات، شماره جلسات و یا دوره پارلمان، به مشروح مذاکرات صحن علنی نمایندگان پارلمان پاکستان دست یافت.

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1472195962_549.pdf

تایوان

تجربه اول

پایگاه اینترنتی شفافیت پارلمان تایوان، مشروح مذاکرات نمایندگان این کشور را به تفکیک هر جلسه و شماره آن و ارائه چندین فرمت از جمله html، doc و pdf در اختیار مردم قرار می‌دهد.

http://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/lcivComm.action#pageName_searchResult=1

تجربه دوم

http://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/lcivComm.action#pageName_searchResult=1

تجربه سوم

وبسایت پارلمان تایوان، مشروح مذاکرات کمیسیون‌های خود را با قابلیت دانلود با فرمت pdf در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

http://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/lcivComm.action#pageName_searchResult=1

https://goo.gl/GTcBD1

اکراین

تجربه اول

در صفحه شفافیت پارلمان اکراین، با استفاده از تقویم موجود می‌توان به مشروح مذاکرات صحن علنی و یا دیگر جلسات نظیر کمیسیون‌های پارلمان دست یافت.

تجربه دوم

http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6345.html

انگلستان

تجربه اول

مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس عوام انگلستان با فیلتر تاریخی و نمایندگان پارلمان در این صفحه در دسترس قرار گرفته است.

تجربه دوم

https://goo.gl/vsmYmV

https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/chan122.pdf

کانادا

تجربه اول

صفحه شفافیت مشروح مذاکرات صحن علنی پارلمان کانادا را مشاهده می‌کنید که به تفکیک هر روز از هر سال می‌توان به مشروح مذاکرات آن روز دسترسی یافت.

http://www.ourcommons.ca/en/parliamentary-business

https://goo.gl/G8bJwH

تجربه دوم

http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/ERRE/meeting-44/evidence

مجارستان

وبگاه پارلمان مجارستان صفحه‌ای را برای انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌های پارلمان خود اختصاص داده است که با پایان هر جلسه، اطلاعات کامل جلسه بر روی وب منتشر می‌شود.

https://goo.gl/Arphjk

ایرلند

تجربه اول

پایگاه اینترنتی ایرلند، مشروح مذاکرات کمیسیون‌های خود را از سال 1924 تاکنون در وبسایت خود در اختیار مردم قرار داده است.

https://goo.gl/3BLZ8s

تجربه دوم

https://goo.gl/1ysjhS

https://goo.gl/1Mwrv5

رژیم صهیونیستی

وبسایت پارلمان رژیم صهیونیستی در این صفحه، مشروح مذاکرات کمیسیون‌های پارلمان خود را از سال 1999 تا سال 2014 ارائه می‌دهد.

شما می‌توانید فایل pdf این گزارش مصور را دانلود کنید:

 دریافت
حجم: 15.3 مگابایت