اعلام عمومی آراء نمایندگان مجلس وظیفه هر حکومتی محسوب می‌شود و مردم حق دارند که از آراء و تصمیمات نمایندگان خود مطلع باشند. در این گزارش مصور، نمونه‌ای از تجارب کشورهای مختلف در شفافیت آراء نمایندگان مجلس و پارلمان درج شده است.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت آراء
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا بین‌المللی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

فنلاند

در این وبسایت می‌توان جزئیات رأی‌دهی به طرح‌ها یا لایحه‌های به رأی گذاشته شده در پارلمان فنلاند را به تفکیک هر حزب موجود در پارلمان رصد کرد.

http://www.ft.dk/samling/20161/afstem/161.htm

کانادا

در وبسایت پارلمان کانادا، می‌توان با انتخاب هر طرح یا لایحه به رأی گذاشته شده در پارلمان، از نحوه رأی‌دهی به آن آشنا شده و آراء هرکدام از نمایندگان را رصد کرد.

https://openparliament.ca/votes/42-1/183

گرجستان

در وبسایت پارلمان گرجستان، می‌توان با انتخاب هر طرح یا لایحه به رأی گذاشته شده در پارلمان، از نحوه رأی‌دهی به آن آشنا شده و آراء هرکدام از نمایندگان را رصد کرد.

https://votes.parliament.ge/en/laws/2700

تونس

در وبسایت پارلمان تونس، چگونگی رأی‌دهی نمایندگان به هر طرح یا لایحه با استفاده از رنگ‌های سبز، قرمز و یا خاکستری بودن شکل کنار نام آن‌ها مشخص شده است.

https://majles.marsad.tn/2014/vote/585bfc0ccf44121f3e63af86

جمهوری چک

در این وبسایت می‌توان جزئیات رأی‌دهی به طرح‌ها و لایحه‌های به رأی گذاشته شده در پارلمان چک را به تفکیک هر حزب موجود در پارلمان رصد کرد.

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=58302&l=cz

آمریکا

در این وبسایت، رأی‌دهی نمایندگان مجلس سنای آمریکا به طرح به رأی گذاشته شده به تفکیک دموکرات یا جمهوری‌خواه بودن نمایندگان مشخص شده است.

https://www.govtrack.us/congress/votes/115-2017/s31

ایرلند

در وبسایت پارلمان ایرلند می‌توان با انتخاب هر طرح یا لایحه به رأی گذاشته شده در پارلمان، از نحوه رأی‌دهی به آن آشنا شده و آراء هرکدام از نمایندگان را رصد کرد.

صربستان

در این وبسایت با ارائه خلاصه‌ای از نتایج رأی‌گیری در پارلمان صربستان، اسامی کسانی که به طرح مطرح شده رأی داده‌اند، چه موافق،چه مخالف و چه ممتنع را در این صفحه ذکر می‌کنند.

اتحادیه اروپا

تجربه اول

در وبسایت پارلمان اروپا، آراء نمایندگان پارلمان به طرح‌های ارائه شده همراه با مشخص نمودن حزب وابسته و کشور آن نماینده را می‌توان مشاهده کرد.

https://goo.gl/co2fND

تجربه دوم

در این صفجه می‌توان به چگونگی رأی‌دهی هرکدام از نمایندگان پارلمان اروپا با مشخصه‌های کشور و احزاب آن‌ها دسترسی پیدا کرد.

https://goo.gl/co2fND

رژیم صهیونیستی

وبسایت پارلمان رژیم صهیونیستی، موافقان، مخالفان و ممتنعین به هر طرح یا لایحه را با تصویر نماینده رأی دهنده در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

https://oknesset.org/vote/11212

شما می‌توانید فایل pdf این گزارش مصور را دانلود کنید:

 دریافت
حجم: 7.99 مگابایت