پارلمان اروپا، سندی تحت عنوان ضوابط رفتار نمایندگان دارد که چارچوب رفتار و فعالیت‌های نمایندگان این پاربمان را مشخص می‌کند.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا اتحادیه اروپا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

شما می‌توانید این سند را از طریق لینک زیر، دریافت و مطالعه کنید:

Parliamentary Ethics - A Question of trust

این سند توسط مجموعه شفافیت برای ایران ترجمه شده و از اینجا در دسترس است.