کمیته انتخابات آمریکا یک نهاد مستقل قاعده‌گذار (رگیولاتور)‌در زمینه‌ی مسائل مالی کمپین‌های انتخاباتی در آمریکا است که در سال 1975 توسط کنگره تاسیس شده است. وظیفه‌ی اصلی این کمیته انتشار مسائل مالی کمپین‌های انتخاباتی در راستای اجرای قوانینی همچون رعایت سقف کمک‌های مالی است.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع انتخابات
جغرافیا آمریکا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

تعداد اعضای کمیته

این کمیته 6 عضو دارد که رئیس جمهور آنها را منتصب می‌کند و سنای آمریکا آنها را تایید می‌کند. هر عضو برای یک دوره‌ی 6 ساله تصدی این امر را برعهده می‌گیرد. البته انتقاداتی به تعداد و کوچکی کمیسیون شده است از این جهت که از سال 2008 تا 2014 حدود 14 درصد از کل آراء‌3 به 3 شده است و به نوعی یک گره تصمیم‌گیری ایجاد شده است.

از هر حزب حداکثر 3 نفر می‌توانند در این شورا عضو باشند. و حدنصاب لازم برای تصویب هر تصمیم در کمیسیون 4 رای است.

رئیس این کمیسیون از بین اعضا انتخاب می‌شود و به صورت گردشی تغییر می‌کند و هیچ عضوی در یک دوره‌ی 6 ساله نمی‌تواند بیش از 1 سال ریاست کمیسیون را بر عهده داشته باشد.

چگونگی شروع تحقیقات

تحقیقات این کمیسیون بر اساس شکایت هر یک از کاندیدها، احزاب یا گروه‌های ناظر و همچنین هر یک از مردم آغاز می‌شود.

انتشار گزارش‌ها توسط کمیسیون

این کمیسیون گزارش‌های سنا،‌ مجلس نمایندگان و کمپین‌های انتخاباتی درخصوص اینکه هر کمپین چه مقدار کمک مالی جذب کرده و چگونه هزینه کرده است و همچنین لیست تمام اشخاصی که بیش از 200 دلار کمک کرده‌اند را به همراه آدرس منزل و عنوان شغلی او منتشر می‌کند.

آموزش

کمیسیون انتخابات آمریکا برنامه‌های جامعی در خصوص آموزش عموم مردم و همچنین کاندیدها و کمپین‌های انتخاباتی در خصوص قوانین مربوطه به اجرا می‌گذارد.