فناوری های جدید و استفاده از  نوآوری به خصوص در بستر فضای اینترنت توانسته است کمک زیادی به دولت های محلی و شهرداری ها در جهت استقرار یک حاکمیت شفاف نماید.فضای تعاملی در اینترنت نیز  یه سادگی موجبات مشارکت بیشتر شهروندان در عرصه های مختلف را فراهم ساخته است که در این مطلب یک نمونه موفق در این زمینه معرفی می گردد. 

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش شهرداری و حکومت‌های محلی
جغرافیا آمریکا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

مقدمه

عدم اعتماد کامل شهروندان به دولت و شهرداری ها در سرتاسر جهان یکی از مهم ترین آسیب ها و چالش های  حاکمیت و  هم چنین مدیریت شهری می باشد. دولتمردان تنها در صورتی می توانند زمینه لازم برای اجرای طرح ها و برنامه های خود را فراهم سازند که یک میزان حداقلی از اعتماد و مقبولیت بین مردم  و مسئولین وجود داشته باشد. همین امر باعث شده است که بسیاری از دولت ها و از جمله شهرداری ها به سمت شفافیت بیشتر اطلاعات و مشارکت گرفتن بیشتر از مردم در امورات مختلف حرکت نمایند. در این راستا پایگاهی که در قسمت بعد معرفی می شود مبتنی بر این نیاز به دنبال ایجاد بستری برای افزایش مشارکت بیشتر شهروندان در حوزه ها و سطوح مختلف حاکمیت می باشد.

Trust

همانطور که در نمودار بالا و بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط  موسسه تحقیقاتی Pew مشاهده می نمایید میزان اعتماد عمومی در دولت آمریکا در حداقل تاریخی خود قرار دارد.

معرفی پایگاه Open Town Hall

 پایگاه Open Town Hall یک پایگاه جهت ایجاد بستر و زمینه لازم برای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان است. در این پایگاه سازوکارهایی از جمله  ایجاد فروم های موضوعی و  فضای لازم برای پرسش و پاسخ بین مردم  و مسئولین  شهری و دولتی فراهم آمده است.

ّّFirst Page

تصویر بالا صفحه اول این پایگاه را نمایش می دهد که در این لینک قابل مشاهده است.

این پایگاه که در بسیاری از شهرهای آمریکا ، انگلستان و استرالیا مورد استفاده قرار می گیرد هم اکنون نزدیک به 3000  فوروم را در زمینه های مختلف ایجاد نموده است که نزدیک به 400 هزار کاربر و شهروند مختلف در آن ها به بحث و تبادل نظر می پردازند. 

Topics

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید شهرداری این منطقه برای موضوعات مختلف در حوزه های برنامه ریزی و قانون گذاری و حوزه های جزیی تری چون برگزاری جشن ها و همایش های سالانه و احداث پارک ها و امثالهم از مردم نظر خواهی می کند.( البته موارد موجود در تصویر صرفا بخشی از موضوعات است که به عنوان نمونه آورده شده است . برای مشاهده موارد بیشتر در این شهر که از سامانه Open Town Hall استفاده می کند به این لینک مراجعه نمایید)

Park

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید برای احداث پارک  آبی در سال 2017 و در مورد اینکه برای این پارک چه امکاناتی لازم می دانید از مردم نظرخواهی شده است. در این بخش از سایت قسمت های مختلفی از جمله آشنایی با مساله، بازخورد، پیشنهادات و خروجی نهایی تعبیه شده است.

ٌٌWord Count

در مورد نظرات و پیشنهادات مطرح شده نیز گزارش های کاملی وجود دارد که به تفکیک سن، ناحیه جغرافیایی، تعداد مشارکت و غیره اطلاعات بسیار خوبی را در فرمت های مختلفی در اختیار مدیران و البته عموم مردم قرار می دهد که نمونه آن در تصویر بالا نشانگر کلماتی است که در نظرات مردم بیشتر پوشش داده شده است.

Map

تصویر بالا نشان می دهد که نظراتی که توسط شهروندان داده شده است بیشتر از چه نواحی شهری بوده است و به نوعی درصد مشارکت هر یک از نواحی شهری را در قالب نقشه ارایه می کند.

اهمیت مشارکت  و حضور فعالانه مردم در فرآیندهای اداره امور شهری و حاکمیتی بر همگان آشکار شده است که با توجه به بسترهای فراهم شده در فضای اینترنت می توان حداکثر استفاده را جهت استقرار سامانه های مشابه سامانه معرفی شده ، انجام داد.