ویژه‌نامه‌ی تحلیلی رصد زیر نظر دفتر پژوهش مؤسسه فرهنگی هنری خراسان در شماره‌ی بهار 1395 خود در 120 صفحه بصورت ویژه به بررسی عملکرد وزارت بهداشت و به صورت خاص، طرح تحول نظام سلامت پرداخته است. در این شماره و در گزارشی که با همکاری گروه شفافیت برای ایران تدوین شده است، به بررسی موضوع شفافیت در نظام سلامت پرداخته شده است.

نوع محتوا اطلاع‌رسانی
موضوع شفافیت
بخش نظام سلامت
جغرافیا ایران
منتشر کننده شفافیت برای ایران

برای دریافت این ویژه‌نامه می‌توانید از سامانه‌ی «جار» استفاده نمایید یا از پیوندهای مستقیم زیر اقدام کنید.

دریافت ویژه‌نامه بصورت کامل
حجم: 6.73 مگابایت

دریافت گزارش شفافیت برای ایران در این ویژه‌نامه
حجم: 1.26 مگابایت