همواره دستیابی به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده معتبر برای تحقیق و پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، زیرا منابع اطلاعاتی معتبر باعث بهبود کمی و کیفی پژوهش‌ها می‌شود. یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی که همیشه مورد اطمینان پژوهشگران قرار دارد، بانک جهانی است.در قسمت اول این مطلب بخشی از پایگاه‌های اطلاعاتی بانک جهانی را معرفی کردیم. در این قسمت ادامه آن را با هم مرور خواهیم کرد.

حوزه شفافیت حاکمیت باز Open Government Scope
موضوع معرفی Introduction Subject
جغرافیا بین المللی International Geography
نوع مطلب متن، وبسایت Text, Website Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده دیتاپول datapool.ir Publisher

7-3. زیرساخت‌ها

در این بخش شاخص‌هایی همچون: حمل و نقل، آب و منابع انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شاخص‌ها به صورت تفصیلی در زیر آمده است:

8-3.  تجارت ( داد و ستد)

تجارت یا داد و ستد به عنوان ابزاری کلیدی برای مبارزه با فقر در کشورهای مختف جهان شناخته می‌شود، به همین دلیل بانک جهانی به همراه سایر شرکای خود، شروع به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به این حوزه در شاخص‌هایی نظیر: واردات و صادرات کرده است.
شاخص‌ها به صورت تفصیلی در زیر آمده است:

9-3. انرژی و معدن

با ادامه روند کاهش منابع تجدیدناپذیر، کشورهای مختلف برای کاهش هزینه‎های خود رو به مصرف منابع تجدید پذیر آورده‌اند. لذا بانک جهانی برای بررسی این موضوع به جمع‎آوری داده پرداخته است. اطلاعات جمع‌آوری شده بیشتر شاخص‎هایی نظیر: میزان تولیدات، واردات و صادرات سوخت و دیگر منابع انرژی، میزان مصرف و قیمت این منابع را مورد توجه قرار داده است.
شاخص‌ها به صورت تفصیلی در زیر آمده است:

10-3. سلامت

یکی از اهداف توسعه هزاره سوم، افزایش سلامت در تمام کشورهای جهان است. داده های این بخش، سیستم‌های بهداشتی، پیشگیری از وقوع بیماری، میزان مخارج بهداشتی هر کشور، میزان مرگ و میر، میزان زاد و ولد و بهداشت بارداری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

شاخص‌ها به صورت تفصیلی در زیر آمده است:

11-3. جنسیت

برابری جنسیتی خود هدفی والا در کشورهای مختلف جهان است که باعث پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف در تمام زمینه‌ها مانند افزایش بهره‌وری کارکنان، رشد اقتصادی و کسب  و کار می‌شود. با توجه اهمیت این موضوع، بانک جهانی اطلاعات مربوط در تمام حوزه‌‍‌ها را به تفکیک جنسیت جمع‌آوری کرده و اقدام با انتشار آن کرده است.

شاخص‌ها به صورت تفصیلی در زیر آمده است:

12-3. کمک‌های موثر

اطلاعات جمع‌آوری شده به تاثیرکمک‌ها در کاهش فقر و نابرابری، افزایش رشد، ظرفیت‌سازی و افزایش سرعت دستیابی به اهداف توسعه هزاره تعیین شده توسط جامعه‌ بین‌المللی می‌پردازد.

شاخص‌ها به صورت تفصیلی در زیر آمده است:

برگرفته از دیتاپول: datapool.ir

بارگیری فایل ورد کامل این مجموعه:

دریافت
عنوان: معرفی پایگاه داده بانک جهانی- بخش اول و دوم؛ کامل
حجم: 57 کیلوبایت