Electronic Medical Records یا EMR به مجموعه‌ی اطلاعات پزشکی و بالینی گفته می‌شود که بصورت الکترونیک در اختیار یک ارائه‌دهنده قرار دارد. پرونده الکترونیک پزشکی (EMR) شامل تمام اطلاعاتی است که پیش از این توسط ارائه‌دهندگان (بیمارستانها و درمانگاهها) در پرونده کاغذی بیماران ثبت می‌شد. امّا Electronic Health Records پای را فراتر از بیماریها و اقدامات بالینی میگذارد و اطلاعات جامع‌تری از زندگی شخص را (که با وضعیت سلامتی وی در ارتباط است) در خود جای می‌دهد؛ این اطلاعات می‌توانند شامل سبک زندگی فرد نیز باشند.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش نظام سلامت
منتشر کننده شفافیت برای ایران

پرونده‌ی الکترونیک سلامت یا EHR از لحاظ حجم افزادی که تحت پوشش خود دارد نیز جامع‌تر است بدین شکل که معمولاً EMRها مربوط پرونده بیمار در یک بیمارستان یا ارائه‌دهنده می‌باشند امّا EHRها چندین ارائه‌دهنده و یا حتّی کلّ نظام سلامت را در بر می‌گیرند. برای مثال پرونده الکترونیک سلامت (EHR) در ایران یکی از تعهدات وزارت بهداشت طیّ دهه گذشته بوده است امّا EMR در سطح داخلی مراکزی مانند بیمارستان امام خمینی تهران اجرا و پیاده‌سازی شده‌اند. معمولاً EMRها به سادگی امکان اتصال به یکدیگر و سایر ارائه‌دهندگان را ندارد و حتّی ممکن است برای ارسال اطلاعات آنها به دیگر ارائه‌دهندگان چاپ کاغذی صورت بگیرد.

ٍاز مزایای پرونده الکترونیک سلامت میتوان به پیگیری سریع، راحت و دقیق سوابق پزشکی افراد را عنوان کرد که در امر تشخیص و درمان بیماران بسیار کمک کننده خواهد بود. از دیگر مزایای مهم این سیستم اطلاعاتی بزرگ، امکان انجام سریعتر، دقیق‌تر و بهتر مطالعات بالینی مبتنی بر جمعیت و استفاده از این اطلاعات جامع بعنوان یک BIG DATA از وضعیت سلامت جامعه است.

OpenMRS یک پلتفرم بصورت متن باز است که به ارائه‌دهندگان خود امکانات یک EMR‌ را در اختیار میگذارد. در نقشه ابتدای متن، پراکندگی استفاده از این سامانه‌ی اطلاعاتی را ‌می‌توانید مشاهده کنید.

منابع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_health_record

https://www.healthit.gov/providers-professionals/electronic-medical-records-emr

http://openmrs.org/