در شش قسمت گذشته روایت ولایت، شفافیت و مفاهیم مرتبط با آن در بیانات مقام معظم رهبری را بررسی کردیم. حال با تهیه پرده‌نگاری، جمع‌بندی این شش قسمت تقدیم بزرگواران می‌شود.

نوع محتوا ادبیات علمی
موضوع شفافیت
منتشر کننده شفافیت برای ایران

جمع‌بندی

در شش قسمت گذشته روایت ولایت، شفافیت و مفاهیم مرتبط با آن در بیانات مقام معظم رهبری را بررسی کردیم. حال با تهیه پرده‌نگاری، جمع‌بندی این شش قسمت تقدیم بزرگواران می‌شود.

دریافت

عنوان: پرده‌نگار جمع‌بندی روایت ولایت

حجم: 332 کیلوبایت