عرصه سیاست و مسائل مالی ارتباط تنگاتنگی دارند که این ارتباط خود را در محل‌های مختلفی نمایش می‌دهد، از تأمین هزینه‌های روزانه احزاب گرفته، تا هزینه‌های سرسام‌آور کارزارهای انتخاباتی، از پول‌های لازم برای رسانه‌های احزاب گرفته، تا پول‌هایی که برای امور لابی هزینه می‌گردد. هرچند هزینه کردن این پول‌ها لازم است، اما در صورت عدم ارائه چارچوب برای آنها می‌تواند دارای مفاسد زیادی گردد. متاسفانه کشور ما نیز از این پدیده‌ها مستثنی نیست، و از نظر قوانین این حوزه از ضعف جدی رنج می‌برد. لذا نیاز است تا قوانین مناسبی برای آنها تدوین شده، تلاش گردد تا با سازوکارهایی حسن اجرای آنها تضمین گردد.

نوع محتوا آموزشی
موضوع انتخابات
منتشر کننده شفافیت برای ایران

در این مطلب کتابی (حدود 450 صفحه) معرفی می‌گردد که به صورت جامع به مسائل مرتبط با این حوزه پرداخته، تجربیات و قوانین سایر کشورهای دنیا پیرامون این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. علاقه‌مندان و محققان را به بهره‌مندی از این کتاب دعوت می‌کنیم:

Funding of Political Parties and Election Campaigns - A handbook on Political Finance, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2014

منبع اصلی کتاب:

http://www.idea.int/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns/index.cfm

فهرست مطالب کتاب (در ادامه مطلب):

Foreword
Preface
Acknowledgements
Acronyms and abbreviations
Chapter 1: Introduction to Political Finance
Chapter 2: Getting the Political Finance System Right
Chapter 3: Africa
Chapter 4: Asia
Chapter 5: Latin America
Chapter 6: Eastern, Central and South-eastern Europe and Central Asia
Chapter 7: Northern, Western and Southern Europe
Chapter 8: The Established Anglophone Democracies
Chapter 9: Women in Politics: Financing for Gender Equality
Chapter 10: Conclusions
Annexes
Index