بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دارای ثروت های طبیعی زیادی هستند، از دستیابی به تمام پتانسیل پیشرفت حاصل از این منابع باز می مانند. این مورد مخصوصا در خصوص منابع نفت، گاز و منابع معدنی اتفاق می افتد. مدارکی از بسیاری از کشورهای دارای منابع غنی بدست آمده که نشان می دهد عملکرد آنها در توسعه انسانی در مقایسه با کشورهای کمتر برخوردار بدتر بوده است. ریشه این عملکرد ضعیف به چالش های سیاستی و نهادی که از منابع طبیعی برمی آید باز میگردد.

نوع محتوا ادبیات علمی
موضوع شفافیت
بخش صنایع استخراجی
منتشر کننده شفافیت برای ایران

در این پست اشاره ای کوتاه به یکی از مستندات سایت www.opengovguide.comخواهیم داشت.

بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دارای ثروت های طبیعی زیادی هستند، از دستیابی به تمام پتانسیل پیشرفت حاصل از این منابع باز می مانند. این مورد مخصوصا در خصوص منابع نفت، گاز و منابع معدنی اتفاق می افتد. مدارکی از بسیاری از کشورهای دارای منابع غنی بدست آمده که نشان می دهد عملکرد آنها در توسعه انسانی در مقایسه با کشورهای کمتر برخوردار بدتر بوده است. ریشه این عملکرد ضعیف به چالش های سیاستی و نهادی که از منابع طبیعی برمی آید باز میگردد.

بیش از 50 کشور به نفت، گاز و منابع معدنی بعنوان مهمترین منابع دولتی و درآمدهای صادراتی وابسته هستند. شیلات، جنگلداری و اجاره زمین های کشاورزی نیز بعنوان منابع مهم درآمدی محسوب می شوند. چون دولت ها درواقع این منابع را برای مردم اداره می کنند پس مردم حق دارند بدانند که با ثروت طبیعی آنها چه میشود.

سوء مدیریت و فساد می تواند عواقب شومی داشته باشد. برخی کشورها مذاکرات ضعیفی را با کمپانی های استخراجی انجام می دهند و از مزایای بلند مدت غافل می شوند. بسیاری از کشورها درآمدهای حاصل از منابع را بطور موثری جمع آوری نمیکنند. یا وقتی منابع در خزانه دولت به پایان رسیده، معمولا به سود مردم و برای منافع آنها هزینه نشده است.

شفافیت و پاسخگویی در مدیریت منابع طبیعی در تمام زمینه ها مثل اعطای امتیاز استخراج، جمع آوری درآمدها و مدیریت درآمدها الزامیست. این شفافیت می تواند تاثیر سیاست های دولت را افزایش دهد و  امید سودجویان، برای کسب درامد و انحراف به سوی معاملات شخصی را کاهش دهد. اعتماد عمومی را افزایش داده و تعارضات اجتماعی را کاهش دهد. مردمی مطلع و درگیر مسائل می توانند از دولت حساب بکشند و نیز می توانند کمک کنند که پروژه های بسیار بزرگ و پیچیده علاوه بر تولید ثروت، استانداردهای دولت برای مسائل محیط زیستی و اجتماعی را نیز رعایت کنند.

نیاز به افشای عمومی اطلاعات می تواند کیفیت اطلاعاتی را که دولت جمع آوری و نگهداری می کند افزایش دهد و این می تواند برای افرادی مثل، وزرای اقتصاد، انرژی و معدن انجام کارشان را آسانتر کند.

اطلاعات دوره ای و قابل اعتماد برنامه ریزی و مدیریت را برای دولت در بودجه و برنامه های توسعه ای دراز مدت آسانتر خواهد نمود.

در ادامه این جزوه پیشنهاداتی در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته برای پیشرفت در زمینه شفافیت در صنایع استخراجی به همراه تجربیات کشورهای مختلف دنیا در این زمینه ارائه شده است.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه اینجا کلیک نمائید و یا جزوه زیر را مطالعه بفرمائید.

دریافت
عنوان: راهنمای شفافیت صنایع استخراجی
حجم: 380 کیلوبایت
توضیحات: برگرفته از opengovguide.com