همانطور که در کلیپهای آشنایی با شفافیت با وبسایتهای عرضحال نویسی عمومی یا دادخواست نویسی عمومی در انگلستان و آمریکا آشنا شدید، در این پست یک نمونه عملی از خدمت حکومتی را با شما در میان میگذاریم.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع مطاله‌گری
جغرافیا انگلستان
منتشر کننده شفافیت برای ایران

همانطور که در کلیپهای آشنایی با شفافیت با وبسایتهای عرضحال نویسی عمومی یا دادخواست نویسی عمومی در انگلستان و آمریکا آشنا شدید، در این پست یک نمونه عملی از خدمت حکومتی را با شما در میان میگذاریم. این وبسایت از اینجا قابل دسترسی است.

بر اساس قوانین انگلستان اگر مردم برای یک دادخواست 70000 امضا جمع آوری کنند، دولت موظف است که درباره این مسئله خاص به مردم پاسخگو باشد و جواب رسمی به این دادخواست مردم بدهد. اگر این دادخواست از مرز 100000 امضا گذشت، پارلمان انگلستان موظف میشود که این دادخواست مردم را در پارلمان بررسی کند و سپس جواب رسمی خود را نیز ارائه دهد.

یکی از مهمترین مسائلی که انگلیسی ها با آن درگیر هستند، آمدن نتانیاهو نخست وزیر رژیم غاصب فلسطین به انگلیس است. بسیاری از انگلیسیها با جمع آوری امضا از دولت و پارلمان خود خواسته اند که مانع ورود نتانیاهو به کشورشان شوند، چرا که او یک جنایتکار جنگی است.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید تعداد امضاها از مرز 100000 گذشته و دولت و پارلمان باید در این مورد به مردم پاسخگو باشند. با توجه به اینکه تعداد امضاها از مرز 70000 گذشته پاسخی به این دادخواست عمومی داده است که در شکل مشاهده میکنید. توجیهات دولت برای دعوت نتانیاهو بسیار واضح است و نشان از نمایشی بودن دموکراسی در این کشور دارد، ولی صرف دادن چنین حقی به مردم، موجبات مشارکت عمومی و اعتماد عمومی را فراهم میکند.

پاسخ دولت به این درخواست مردم را در شکل زیر میبینید:

تصور کنید چنین سیستمی در کشورمان داشتیم. فکر میکنم حرفهای بسیاری داریم تا با دولت و مجلس مان در میان بگذاریم!