شفافیت در حوزه سلامت چندی است که ذهن اندیشمندان عرصه حکمرانی را به خود مشغول کرده است. ایجاد سازمان هایی پاسخگو و ارزش محوردر این حوزه از اهداف این پدیده است. یکی از مهمترین ابعاد این عرصه انتخاب مدل مناسب و شیوه ی بهتر پرداخت برای مشتریان است. مدلهایی که کیفیت خدمات درمانی را بالا ببرد و هزینه درمان را تا جایی که ممکن است کاهش دهد. سازمان های این حوزه طی یک برنامه ای هدفمند بنا دارند تا رویکرد خود را نسبت به این حوزه تغییر دهند. بدین ترتیب که مشتریان بجای دغدغه برای دریافت صرف خدمات درمانی، بفکر دریافت خدمات با کیفیت بهتر درمانی باشند.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش نظام سلامت
جغرافیا آمریکا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

در این رویکرد مشتریان یا همان شهروندان بجای پرداخت برای کسب یک خدمت درمانی بدون در نظر گرفتن میزان کیفیت و عملکرد، با توجه به عملکرد و میزان کیفیت درمانی عرضه شده هزینه میکنند. اصطلاحا رویکرد ارزش محور value based جایگزین رویکرد هزینه برای خدمت fee-for-service خواهد شد. این امر مهم صورت نمیگیرد مگر با شفاف شدن میزان کیفیت هر کدام از طبیبان و همچنین هزینه های درمانی خاص هر بیماری.

با شفاف شدن کیفیت و هزینه های درمانی در کشور، دولت، حمایت کنندگان از هزینه های درمانی و بیمه های درمانی با طبیبان و بیمارستانهایی قرارداد میبندند که عملکرد بهتری دارند و هزینه کمتری را برای بیماران ایجاد میکنند. این مهم موجب خواهد شد تا یک رقابت نفس گیر میان عرضه کنندگان خدمات درمانی برای بالا بردن کیفیت خدمات خود و کاهش هزینه ها صورت گیرد. نتیجه مشخص است: افزایش کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایت و اعتماد مردم.

هدف این پروژه اینست که تمام کسانی را که بنحوی در امر سلامت جامعه دخیل هستندرا ترغیب کند که، با همکاری یکدیگر خدمات درمانی با کیفیت تری ارائه دهند. در واقع شفافیت در بهداشت و درمان باعث تصمیم گیری بهتر شروندان شده است.

در همین راستا، سازمان سلامت آمریکا (UnitedHealthCare) سرویسهای مختلفی از جمله سرویس آنلاین تخمین هزینه های پزشکی (myHealthCare Cost Estimator) را ایجاد کرده است.

سرویس آنلاین تخمین هزینه های پزشکی به شهروندان کمک میکندکه قبل از دریافت خدمات، میزان هزینه ها و کیفیت خدمات درمانی را با یکدیگر مقایسه کنند، با استفاده از این سرویس شهروندان میتوانند نزدیک ترین پرشک را متناسب با محل زندگی خود بیابند، و نیز میتوانند چند خدمت درمانی را انتخاب و هزینه کل را مشاهده کنند. این سامانه به شهروندان اجازه میدهد که اگر بیمه یا برنامه درمانی حمایت کننده خاصی دارند در مجموع هزینه های بیمار منظور شود و هزینه واقعی پرداختی برای مشتری مشخص شود، حتی آدرس و نحوه رسیدن به پزشک مورد نظر را برای شما مشخص میکند، بعبارتی یک حساب درمانی شخصی سازی شده خواهند داشت.

این وبسایت یک کلیپ اختصاصی نیز برای صاحبان شرکتها و کسانی که کارمندانی را زیر دست خود دارند آماده کرده است تا به آنان اطمینان دهد که وضعیت سلامت و هزینه های مرتبط کارمندانشان، دائم در معرض دید مدیران است.

شعار این سرویس این است:

Better information Can Lead to Better Decisions and Better Health

 

اطلاعاتی که شما نیاز دارید که درباره این جراحی خاص بدانید و درباره آن با دکتر خود صحبت کنید، ریسک ها و مزایای این عمل جراحی، بیشترین هزینه و کمترین هزینه مصرف شده در این زمینه و میانگین آنها، میزان هزینه فردی و خانوادگی، اطلاعات مکان طبابت، کیفیت طبابت هر طبیب و ... را میتوانید در این صفحات مشاهده کنید.

نمونه ای از نتایج جستجو در این سیستم: