ارائه اطلاعات پارلمان، نوعی شفافیت را ایجاد می‌کند که نتیجه آن اعتماد به فرایند، مشارکت مردم در ارزیابی و در نتیجه افزایش کارآمدی و کاهش فساد آن نهاد خواهد بود. اما نحوه ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های موجود، پایگاه داده پارلمان انگلستان را معرفی می‌کنیم. 

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا انگلستان
منتشر کننده شفافیت برای ایران

در این پایگاه می‌توان به اطلاعات مورد نیاز از پارلمان انگلستان در بالاترین سطح کیفی،‌ که برای توسعه‌دهندگان قابل استفاده باشد، دست پیدا کرد. شما را به بازدید از این پایگاه دعوت می‌کنیم:

http://www.data.parliament.uk/