نمایندگان منتخب و وکیل مردم هستند و به همین جهت بایستی نسبت به کلیه رفتار و عملکردهای ناظر به نمایندگی خود پاسخگو باشند. یکی از ابتدایی‌ترین این اطلاعات، ارائه اسامی حاضران، متأخرین و غائبان جلسات مجلس است، تا برای نمونه در صورتی که غیبت یا تأخیر نماینده محترم از حد میانگین نمایندگان فراتر رفت، بتوان وی را در قبال این رفتار مورد سوال قرار داد.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت حضور و غیاب
بخش مجلس و پارلمان
جغرافیا عراق
منتشر کننده شفافیت برای ایران

متأسفانه در حال حاضر مجلس کشورمان، این اطلاعات را بصورت سیستمی و نظام‌مند ارائه نمی‌کند. اسامی غائبان و متأخرین مجلس در انتهای برخی از جلسات و توسط رئیس مجلس یا نائب وی قرائت شده و از رادیو پخش می‌گردد. لذا در صورت اعلام، این مطلب نیز در روزنامه رسمی ثبت و منتشر می‌شود، اما این نحوه از انتشار اطلاعات از قابلیت تجمیع و در نتیجه تحلیل ضعیفی برخوردار است.

بدین ترتیب انتشار مجزای اسامی حضار و غائبان جلسات مختلف مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است. برای این نمونه مجلس کشور همسایه، عراق را انتخاب کردیم. هر چند این نوع از ارائه اطلاعات دارای کیفیت بالایی نیست، اما انتشار مجزای این اطلاعات برای ما درس‌آموز است...

http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/MembersAttend.aspx